Besuch beim SR-Halberg

1-Besuch beim SR-Halberg 2-Eingang - SR 3-SR unser Ding 4-SR unser Ding
5-grosser Sendesaal 6-Live bei SR3 7-Live bei SR3 8-Freundschaft geschlossen
9-Probe zu Aktueller Bericht 10-Regieraum 11-Regieraum 12-Sportarena Studio
13-Sportarena 14-Sportarena 15-Sportarena 16-Alfons Studio
17-Alfons Studio 18-Alfons Studio 19-Alfons Studio 20-Alfons Studio
21-Vivian unsere Fuehrerin 22-Gruppenfoto